menu

Obchodné podmienky

I. Vymedzenie pojmov

Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu Butikovo.sk

kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu Butikovo.sk

objednávka – kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 

II. Objednávka

Tovar je možne objednať prostredníctvom eshopu butikovo.sk, alebo telefonicky na cisle 0948 144 054

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia.

 

III. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet do 15-ich kalendárnych dní.

 

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

UPOZORNENIE : V zmysle obchodných podmienok a podľa § 614 ako aj § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, Občianskeho zákonníka je kupujúci povinný prevziať vec /dobierku/ pri dodaní v čo najkratšom čase. Škodu vzniknutú neprebratím zásielky budeme v súlade s legislatívou Slovenskej republiky vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora.

Všetky potrebné informácie nájdete v Reklamačnom poriadku.

 

V. Dodacie podmienky

Slovensko

Objednávky zasielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. Cena za poštovné a balné je 3,99 Eur, pri nákupe nad 80 Eur je poštovné zdarma!

a) V prípade, že zákazník uskutoční objednávku, ktorej obsahom je viacero produktov a ich hodnota prekračuje 80 Eur, je poštovné zdarma. No v prípade, že sa dodatočne rozhodne niektorý produkt vrátiť a finálna cena nákupu po editácii objednávky bude nižšia než 80 Eur, sa za vrátený produkt vracia celková suma produktu odpočitaná o poštovné, ktoré zo svojho nároku neuhrádzal.

 b) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. .
Doba dodania tovaru, ak sa tovar nachádza na sklade, je do 10 pracovných dní.

c) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru, je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

d) Tovar je odosielaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD.

 

VI. Osobné prevzatie tovaru

Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzkovateľa internetového obchodu butikovo.sk po predchádzajúcom dohodnutí termínu prevzatia.

 

VII. Záruka, reklamácie a servis

a) Ak je obal zásielky poškodený (roztrhaný) je potrebné kompletnosť a celistvosť zásielky skontrolovať pred kuriérom. Prípadné závady je nevyhnutné reklamovať priamo u kuriéra prepravnej spoločnosti, ktorá zásielku doručuje, spísaním reklamačného protokolu. V opačnom prípade reklamácia zásielky z dôvodu poškodenia alebo neúplnosti zásielky nebude uznaná.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu alebo faktúry.

c) Farba výrobku sa môže líšiť v závislosti od svetelných podmienok, pri ktorých bola produktová fotografia vytvorená a v závislosti od nastavenia a vyobrazenia na Vašom monitore.  Doplnky výrobku ako sú zipsy, gombíky, prívesky, atď. ...môžu mať mierne odlišnosti čo sa týka tvaru, farby alebo farebného odtieňa.

d) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, alebo iným porušením záručných podmienok.

e) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

f) Je nutné vypísať reklamačný formulár, v opačnom prípade predávajúci nie je povinný riešiť reklamáciu

g) Vrátenie - Výmena
Objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený a nenosený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu kompletný, so všetkým príslušenstvom, vrátane originálneho obalu (krabice), visačiek ( Visačka je dôležitá pre rozoznávanie modelu tovaru v sklade a jeho veľkosti) a dokladom o kúpe. Zásielka nesmie byť poslaná na dobierku. Stačí vyplníť výmenný/reklamačný formulár. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na účet a to najneskôr do 14 kalendárnych dní od obdržania tovaru.Vrátenie peňažných prostriedkov prostredníctvom Slovenskej pošty je spoplatnené sumou 10,00 EUR.

Ak máte záujem o inú veľkosť alebo iný produkt, musíte si vytvoriť novú objednávku.

Kúpa tovaru, kde je konečným príjemcom firma / podnikateľ, sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.
h) Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj po uplynutí 14 dní, max. do 30 dní od prevzatia tovaru, bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť nepoškodený a nesmie javiť známky nosenia a používania. Kupujúci v tomto prípade uhrádza manipulačný poplatok vo výške 40% z ceny objednaného tovaru pokrývajúci náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

 

VIII. Informovanie spotrebiteľov o spôsobe zberu odpadov z obalov

a) Obaly odovzdávajte do zberných surovín, alebo do košov na to určených.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

X. Ochrana osobných údajov 

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou, sú uchovávané a spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

 

XI. Darčekové poukazy

 

Poukaz s unikátnym kódom vám zašleme v elektronickej podobe e-mailom, takže si ho môžete sami vytlačiť. Platnosť darčekového poukazu je 6 mesiacov od zakúpenia a je možné ho uplatniť na akýkoľvek tovar ponúkaný na www.butikovo.sk. Kupón je nutné využiť v jeho celkovej hodnote pri jednej objednávke. Za kupón sa nevracajú peniaze.
Zľavové kódy sa nedajú kombinovať.

Peniaze nie je možné vrátiť v prípade, že cena zakúpeného tovaru nepresiahne celkovú hodnotu darčekových poukazov.
Darčekové poukazy nie je možné vymeniť za peniaze.

 

Ako použiť darčekový kupón:

Jednoducho vložte vybraný tovar do košíka a zadajte unikátny kód, ktorý Vám bol zaslaný v elektronickej podobe emailom.

Kód kupónu je potrebné zadať do políčka, ktoré sa nachádza pod zoznamom objednaného tovaru vo Vašom košíku.

 

a) Kupujúci môže pri tvorbe objednávky zadať kódy obsiahnuté na zakúpených darčekových poukazoch a zľavové kódy poskytované prevádzkovateľom v súlade s ich pravidlami.

b) Ak nie je prevádzkovateľom výslovne uvedené inak, darčekové poukazy ani zľavové kódy:
- nie je možné uplatňovať opakovane,
- nie je možné vzájomne kombinovať.

c) Darčekový kupón je nevratný.

d) Pokiaľ má darčekový poukaz alebo zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, kupujúci je oprávnený darčekový poukaz alebo zľavový kód použiť iba pred jej uplynutím. Predávajúci neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

e) Darčekový poukaz ani zľavový kód nemožno vymeniť za peniaze. V prípade, že kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota darčekového poukazu alebo zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty darčekového poukazu alebo zľavového kódu ani na nový darčekový poukaz alebo zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

f) V prípade, že darčekový poukaz alebo zľavový kód bude uplatnený v rozpore s pravidlami prevádzkovateľa pre použitie predmetných darčekových poukazov a zľavových kódov, má prevádzkovateľ právo takto uplatnený darčekový poukaz alebo zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že vzniknú pri výklade pravidiel nejasnosti, platí ich výklad stanovený prevádzkovateľom.

 

ODBER NOVINIEK - ZÍSKAJ ZĽAVY

Nehľadajte zľavy a novinky, my Vám ich radi zašleme.

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

Ak vám nesadne veľkosť, tovar môžete vrátiť alebo vymeniť do 14 dní.

Doprava zadarmo

Rýchle dodanie

Dodacia doba je 1-2 dní.
Nákup nad 80 € - doprava zadarmo.

kontakt na predajňu

0948 000 925

PON-PIA: od 9:00 do 16:00
email: info@butikovo.sk

súťaz na Instagrame

Použi hashtag #butikovo a vyhraj!

Raz do mesiaca vyberáme najlepší outfit

Instagram

© 2017 Butikovo.sk Ochrana osobných údajov