Nová kolekcia mikín!

Kontakt

V a E, s.r.o.
Karpatská 2260/21
08901 Svidník
Obchodný register: okr. súd Prešov 
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 59110/L
IČO: 47 174 757
DIČ: 2023782112

IČ DPH: SK2023782112

Email:info@butikovo.sk

Telefón: 0948 000 925

Názov banky: FIO
Bankový účet, IBAN : SK5683300000002100813833
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Orgán a dozor dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia 
Obrancov mieru 6 , 080 01 Prešov 1  
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596 
e-mail: pr@soi.sk